TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ THAM DỰ HỘI THI ” HỘI KHỎE MĂNG NON” CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021

Trường Mầm Non Dinh Bà tham dự hội thi ” Hội khỏe măng non” cấp huyện năm học 2020-2021.

Thành lập đoàn dẫn trẻ tham dự hội thi ” Hội khỏe măng non” cấp huyện gồm 8 cán bộ, giáo viên.

Tổng số có 12 trẻ được tuyển chọn từ 3 lớp lá trong toàn trường tham gia đủ 3 nội dung thi: Đá bóng vào cầu môn, ném bóng vào rổ và đồng diễn thể dục.

 

 

 

IMG_1609118745109_1609571824442

 

 

 

IMG_1609118725972_1609571816204

 

 

Kết quả đạt được thành tích khá tốt ở các nội dung thi: 1 giải II, 1 giải III, 1 giải khuyến khích.

 

 

IMG_1609122113668_1609571719220

 

 

IMG_1609122113758_1609571725902

 

 

IMG_1609122113603_1609571709901

 

 

 

 

IMG_1609162562274_1609571644820

 

 

 

 

IMG_1609162537367_1609571639565

 

 

 

 

IMG_1609162619263_1609571662014