Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

Ngày 08/09/2023 TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2023-2024

TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI THĂM TRƯỜNG TIỂU HỌC DINH BÀ

TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ THAM GIA HỘI THI”HỘI KHỎE MĂNG NON”

TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ THAM GIA ” NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA BÉ” NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ TỔ CHỨC HỌP CHI BỘ MỞ RỘNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ” VĂN HÓA ĐỘNG LỰC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP”CHO TẤT CẢ ĐẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG ĐƠN VỊ

QUYẾT ĐỊNH ” Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2021-2022

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1