TRƯỜNG MN DINH BÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 09/10/2020 Trường MN Dinh Bà tổ chức ” Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động” năm học 2020-2021

 

 

IMG_1602242131201_1602992956178

Hội nghị bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký

 

 

IMG_1602242131185_1602992949829

 

 

 

IMG_1602242131193_1602992953300

Hội nghị thông qua các báo cáo và phương hướng của năm học mới

 

 

 

IMG_1602242131146_1602992941625

 

 

 

IMG_1602242131209_1602992959372

Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến cho các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua

 

 

IMG_1602242131178_1602992947207

 

 

 

IMG_1602242131169_1602992944124

 

 

 

IMG_1602242131217_1602992962353