Hình ảnh tổng kết năm học 2018-2019

Hình ảnh tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường

IMG_20190527_104819

Hình ảnh lưu niệm cùng khách dự

IMG_20190527_104823

Hình ảnh các bé biểu diễn văn nghệ

IMG_20190527_104828

 

IMG_20190527_104833

 

IMG_20190527_104844

 

IMG_20190527_104848

 

IMG_20190527_104855